قوانین و مقررات عمومی سایت!

تمامی فعالیت های سایت تیکا بر اساس چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران پایه ریزی شده، چه بسا که سایت تیکا98 دارای نماد اعتماد الکترونیکی برای جلب اعتماد و دریافت انتقاد کاربران خود میباشد از این رو همین رفتار و فعالیت بر اساس قوانین کشوری از کاربران سایت نیز انتظار میرود.